Kosningaverkfræði mætir þjóðfélagsverkfræði - Velkomin á raunveruleikana ™

Copyright © - Öll réttindi áskilin - Axel Pétur Axelsson

Kosningaverkfræði mætir þjóðfélagsverkfræði

Þetta er gervigreindarfærsla – vinsamlegast athugaðu staðreyndir áður en þú trúir.

Í landslagi nútímalýðræðis kemur fyrirbærið kosningaverkfræði og félagi þess, þjóðfélagsverkfræði, fram sem lykilöfl sem móta pólitískan vettvang. Þessi könnun kafar ofan í hvernig kosningaferlið er haft áhrif, meðhöndlað og stundum grafið undan.

Í hjarta kosningaverkfræði liggur margvísleg tækni – allt frá lúmskri list að kúga kjósendur og eiga við kosningavélar til opnari forma fjölmiðlameðferðar og dreifingar rangra upplýsinga. Þessar áætlanir varpa ljósi á uggvænlega tilhneigingu til að hylja gagnsæi og sanngirni í kosningum, grundvallarstoðir sem lýðræðissamfélög byggja á.

Samhliða hefur tilkoma þjóðfélagsverkfræði á pólitíska sviðinu kynnt nýja vídd í kosningameðferð. Þjóðélagsverkfræðingar búa til frásagnir, hafa áhrif á skynjun og hafa áhrif á almenningsálitið með því að nýta sálfræðilegar aðferðir og nýta sér oft samfélagsmiðla til að auka umfang þeirra.

Samleitni kosninga og þjóðfélagsverkfræði er veruleg áskorun fyrir heilindi kosningaferla. Hún vekur upp gagnrýnar spurningar um þanþol lýðræðisríkja andspænis svo háþróaðri meðferð af þessu tagi.

Eftir því sem samfélög glíma við þessar áskoranir verður krafan um öflugar verndarráðstafanir – allt frá lagaumbótum til að efla netöryggisráðstafanir – háværari. Hlutverk óháðra eftirlitsaðila, mikilvægi fjölmiðlalæsis meðal kjósenda og þörfin fyrir alþjóðlega samvinnu í baráttunni gegn afskiptum af kosningum verður æ ljósari.

Þessi yfirgripsmikla athugun undirstrikar hversu brýnt er að taka á margþættum ógnum kosninga og félagsverkfræði. Það er ákall til aðgerða fyrir stjórnmálamenn, tæknifyrirtæki, borgaralegt samfélag og kjósendur sjálfa til að styrkja varnir lýðræðisins gegn þeim sem leitast við að móta niðurstöður þess.

Með sviksamlegum kosningum er átt við aðstæður þar sem kosningaferlinu er hagrætt eða ósanngjarnt framkvæmt til að fá fram fyrirfram ákveðna niðurstöðu, tilteknum aðila eða frambjóðanda í hag. Þessi hagræðing grefur undan grundvallarreglum um sanngjarnar og frjálsar kosningar, sem eru grundvöllur lýðræðislegra samfélaga. Hér eru nokkur algeng merki eða einkenni svikinna kosninga:

 1. Skortur á gagnsæi: Ef kosningaferlið er ekki opið fyrir athugun óháðra og alþjóðlegra eftirlitsaðila gæti það bent til tilrauna til að hagræða niðurstöðunum.
 2. Kjósendakúgun: Viðleitni til að koma í veg fyrir að gjaldgengir kjósendur greiði atkvæði sitt með hótunum, villandi upplýsingum, fjarlægja kjósendur af kjörskrá án ástæðu eða gera atkvæðagreiðslu erfiða á svæðum sem líkleg eru til að styðja frambjóðendur stjórnarandstöðunnar.
 3. Átt við kosningavélar: Þetta felur í sér að átt hafi verið við rafrænar kosningavélar, atkvæðakassa eða hugbúnaðinn sem notaður er við talningu atkvæða til að breyta niðurstöðunum.
 4. Óhófleg fjölmiðlaumfjöllun: Ósanngjörn fjölmiðlaumfjöllun sem hyglir einum flokki eða frambjóðanda í yfirgnæfandi mæli umfram aðra getur bent til sviksamlegs ferlis, sérstaklega ef fjölmiðlar eru undir ríkisstjórn eða undir miklum áhrifum frá tilteknum pólitískum hagsmunum.
 5. Óvenjulegt kosningamynstur eða niðurstöður: Niðurstöður sem víkja verulega frá virtum skoðanakönnunum fyrir kosningar án skýrra skýringa eða atkvæðamynsturs sem sýnir óvenju mikla kosningaþátttöku á tilteknum svæðum án samsvarandi áhuga eða stuðnings sem sést annars staðar.
 6. Áreitni stjórnarandstöðu: Hótanir, áreitni, ofbeldi gegn frambjóðendum stjórnarandstöðunnar og stuðningsmönnum þeirra, eða málshöfðun til að vanhæfa þá eða hindra þá án veigamikilla ástæðna.
 7. Breytingar á kosningalögum eða verklagsreglum: Skyndilegar breytingar á kosningalögum eða verklagi rétt fyrir kosningar, án samstöðu, sem miða að því að gagnast tilteknum flokki eða frambjóðanda.
 8. Tafir eða hindrun talningar atkvæða: Óréttmætar tafir á talningu atkvæða eða hindrun talningarferlis geta bent til tilrauna til að hagræða talningu atkvæða.
 9. Tilkynningar um svik: Trúverðugar skýrslur eða vísbendingar um svik, svo sem fyllingu kjörseðla, tvöfalda atkvæðagreiðslu eða eyðileggingu kjörseðla.
 10. Skortur á úrræðum vegna frávika: Skortur á gagnsæju og skilvirku kerfi til að taka á kosningakvartunum eða misfellum eða ef slíkar kvartanir eru kerfisbundið hunsaðar eða vísað frá án rannsóknar.

Það er mikilvægt að hafa í huga að ásakanir um sviknar kosningar ættu að vera studdar sönnunargögnum og rannsakaðar ítarlega af óháðum, trúverðugum aðilum. Hagræðing kosninga grefur undan lýðræðislegum ferlum, rýrir traust á stjórnarháttum og getur leitt til pólitísks óstöðugleika.

Vissulega! Meðferð fjölmiðla og hlutverk skoðanakannana eru mikilvægir þættir þegar rætt er um einkenni eða merki kosningasvika. Báðir þættirnir geta haft veruleg áhrif á viðhorf almennings og kosningaferlið, stundum þjónað sem verkfæri til að hagræða kosninganiðurstöðum.

Meðferð fjölmiðla

Meðferð fjölmiðla felur í sér hlutdræga framsetningu frétta og upplýsinga til að móta almenningsálitið og hafa áhrif á kosningaferlið í þágu tiltekins aðila eða frambjóðanda. Þetta getur gerst á ýmsa vegu:

 1. Valkvæð fréttamennska: Fjölmiðlar geta valið að flytja fréttir eða setja fram upplýsingar sem eru annarri hliðinni í hag, sleppa eða gera lítið úr upplýsingum sem gætu skaðað valinn aðila eða frambjóðanda.
 2. Villandi upplýsingar og villandi upplýsingar: Útbreiðsla rangra eða villandi upplýsinga til að blekkja kjósendur eða vanvirða stjórnarandstöðu. Þetta getur falið í sér falsfréttir, hagræddar myndir eða myndbönd og tilhæfulausar ásakanir á hendur frambjóðendum stjórnarandstöðunnar.
 3. Ríkisstýrðir fjölmiðlar: Í sumum löndum geta ríkisreknir fjölmiðlar verið notaðir sem áróðurstæki til að styðja við valdastéttina eða sitjandi fjölmiðla, veita þeim óhóflega jákvæða umfjöllun á sama tíma og þeir gagnrýna eða hunsa stjórnarandstöðuna.
 4. Aðgangstakmarkanir: Takmörkun á aðgangi stjórnarandstöðuflokka eða frambjóðenda að fjölmiðlum gerir þeim erfitt fyrir að koma skilaboðum sínum á framfæri við kjósendur.

Meðferð fjölmiðla getur grafið undan sanngirni kosninga með því að veita kjósendum ekki þær yfirveguðu upplýsingar sem þeir þurfa til að taka upplýstar ákvarðanir.

Skoðanakannanir

Skoðanakannanir, þegar þær eru gerðar og greint frá siðferðilega, eru mikilvægt tæki til að meta viðhorf almennings í aðdraganda kosninga. Hins vegar er einnig hægt að hagræða þeim til að hafa áhrif á kosningaúrslit:

 1. Hlutdrægar kannanir: Að framkvæma skoðanakannanir með leiðandi spurningum eða úrtaksaðferðum sem eru hlutdrægar gagnvart tilteknum lýðfræðilegum hópi sem hyglir einum flokki eða frambjóðanda umfram aðra.
 2. Birting rangra niðurstaðna skoðanakannana: Birting rangra eða meðhöndlaðra niðurstaðna skoðanakannana til að skapa skynjun á óhjákvæmilegum sigri fyrir tiltekinn frambjóðanda, hugsanlega demoralizing stuðningsmenn stjórnarandstöðunnar og hafa áhrif á óákveðna kjósendur.
 3. Bandvagnaáhrif: Fyrirbærið þar sem kjósendur styðja frambjóðanda sem litið er á sem líklegan sigurvegara miðað við niðurstöður skoðanakannana, sem hægt er að meðhöndla til að skapa ranga tilfinningu fyrir skriðþunga fyrir tiltekinn frambjóðanda.
 4. Að bæla niður skoðanakannanir: Að velja að birta ekki skoðanakannanir sem sýna óhagstæðar niðurstöður fyrir valinn frambjóðanda eða flokk eða fresta birtingu þar til upplýsingarnar geta ekki lengur haft áhrif á almenningsálitið.

Bæði meðferð fjölmiðla og misnotkun skoðanakannana getur haft veruleg áhrif á heilindi kosninga. Þeir geta mótað skynjun og hegðun kjósenda á þann hátt sem endurspeglar ekki raunverulegt lýðræðislegt val og stuðlað að heildarmeðferð kosningaferlisins. Hagræðingarkosningar, sem einkennast af slíkri hagræðingu, grafa undan lýðræðisreglunni um frjálsar og sanngjarnar kosningar, þar sem niðurstaðan endurspeglar vilja fólksins.

TILKYNNING UM EÐLILEGA NOTKUN: Þessi heimasíða getur innihaldið höfundarréttarvarið efni sem höfundarréttareigandi hefur ekki alltaf heimilað sérstaklega. Þetta efni er gert aðgengilegt til greiningar og gagnrýni, auk þess að auka skilning á pólitískum, fjölmiðlum og menningarlegum málefnum. Ef efnið veldur þér uppnámi eða uppnámi skaltu loka þessari síðu og hætta að lesa, horfa og/eða hlusta.

Scroll to Top